Bà Nguyễn Thuỳ Dương

SpecialityThành viên Ban điều hành, The Olympia Schools
Công tyThe Olympia Schools
Chức danhThành viên Ban điều hành

◾Bắt đầu sự nghiệp từ Language Link Vietnam, Hội đồng Anh, Tổ chức Y tế Thế giới và Giảng viên Đại học Hà Nội trước khi bước vào sự nghiệp hơn 13 năm với vai trò điều hành công ty Eviva Tour.

◾Trong thời gian này, ngoài việc đưa Eviva Tour thực hiện chiến lược đại dương xanh trong các thị trường ngách, chị luôn trăn trở với câu chuyện phát triển bền vững Du lịch Việt Nam.

◾Với kinh nghiệm từ các vị trí Cựu Chủ tịch du lịch có trách nhiệm, Điều phối Sáng lập Eviva Foundation, Điều phối Sáng lập PRO GUIDE VIETNAM, đầu năm 2020, khi ngành du lịch Việt Nam đối mặt với Covid-19, chị đã sáng lập và điều phối tổ chức Vietnam DMCs gồm nhiều nhóm như VN DMC – BOD (thành viên giám đốc các công ty lữ hành quốc tế), VN DMC PRO (những người làm sản phẩm trong ngành du lịch inbound), VN DMC EDU (gồm các khoa du lịch các trường đại học, các doanh nghiệp và các sinh viên làm nghề du lịch cùng đẩy mạnh giáo dục có thực hành trong ngành du lịch).

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Email: vsmcamp.csmo@gmail.com | Hotline: 0902 255 584

Copyright © 2022. VSMCamp & CSMOSummit 2022. All Rights Reserved.