Ông Nguyễn Vũ Trung

SpecialityCo-founder, Công ty Cổ phần Nông lâm Rồng Xanh
Công tyCông ty Cổ phần Nông lâm Rồng Xanh
Chức danhCo-founder, Công ty Cổ phần Nông lâm Rồng Xanh

Trước đây là : 

Công ty TNHH Một Dòng Kẻ Việt Nam ( The Liner Việt Nam) – thành viên HĐQT

Công ty TNHH On & On Việt Nam – thành viên HĐQT

Công ty TNHH Tùng Lâm & Công ty CP Năng lượng Tùng Lâm

Chủ đề tham gia

Cơ hội duy nhất trong năm để được gặp gỡ, học hỏi từ gần 40 diễn giả danh giá, uy tín trong ngành sales & marketing

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ sự kiện

Email: vsmcamp.csmo@gmail.com | Hotline: 0902 255 584

Copyright © 2022. VSMCamp & CSMOSummit 2022. All Rights Reserved.