Ngày 1
05/11/2020
08:30 - 08:40

Giới thiệu chương trình & phát biểu khai mạc

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch Điều hành, Le Bros
08:40 - 09:25

Keynote speech 1

Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch, FPT Telecom

Fireside chat 1

Bà Vũ Hạnh Hoa
Co-founder, Like A Tree
Ông Nguyễn Đình Thành
Giám đốc Điều hành, CSCI Indochina; Đồng Sáng lập, Elite PR School
Ông Hoàng Nam Tiến
Chủ tịch, FPT Telecom
10:10 - 10:40

Co-host session 1

Ông Kiên Đoàn
Country Head, MediaDonuts
10:40 - 11:25

Keynote speech 2

Ông Nguyễn Tuấn Khang
Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao, Cloud and Data, IBM Vietnam

Fireside chat 2

Ông Hoàng Tùng
CEO Pizza Home
Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Giám đốc Tư vấn, Strategy Academy, VMCG
Ông Nguyễn Tuấn Khang
Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao, Cloud and Data, IBM Vietnam
Ngày 2
06/11/2020
08:30 - 09:15

Keynote speech 3

Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch Điều hành, Le Bros

Fireside chat 3

Ông Nguyễn Trung Kiên
Chief Technology Officer On Customer, Novaon Digital Group
Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Giám đốc Tư vấn, Strategy Academy, VMCG
Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch Điều hành, Le Bros
10:00 - 10:30

Speech

Ông Bùi Quý Phong
Phó chủ tịch, CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO)
10:30 - 11:15

Keynote speech 4

Ông Nguyễn Đức Sơn
Chủ tịch Học viện thương hiệu Plato, Nhà Sáng lập & Giám đốc Chiến lược, Interloka, Chủ tịch & Đồng Sáng lập, Red Monsters

Fireside chat 4

Ông Trần Vũ Hoài
Chủ tịch Galaxy Communications
Ông Lê Quốc Vinh
Phó Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch Điều hành, Le Bros
Ông Nguyễn Đức Sơn
Chủ tịch Học viện thương hiệu Plato, Nhà Sáng lập & Giám đốc Chiến lược, Interloka, Chủ tịch & Đồng Sáng lập, Red Monsters
Ngày 3
07/11/2020
08:30 - 08:40

Phát biểu khai mạc

Ông Trần Ngọc Anh
Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch, MGi Global
08:40 - 09:25

Keynote speech 5

Ông Phùng Tuấn Đức
Tổng Giám đốc, Gojek Việt Nam

Fireside chat 5

Bà Nguyễn Quỳnh Trang
Giám đốc Tư vấn, Strategy Academy, VMCG
Bà Trần Mai Anh
Thành viên Ban giám đốc, Tổ chức Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP) - Thien Nhan & Friends
Ông Phùng Tuấn Đức
Tổng Giám đốc, Gojek Việt Nam
10:10 - 10:40

Co-host session 2

Bà Phạm Ngọc Mai Anh
Co-founder & CEO, ADT Group
10:40 - 11:25

Keynote speech 6

Bà Angie Diệp
Country Head, Partner Success, Insider

Fireside chat 6

Ông Nguyễn Thái Việt Huy
Co-founder & CEO, Happiness Saigon
Bà Lê Ngọc Hồng Ánh
COO, CSMO Việt Nam
Bà Angie Diệp
Country Head, Partner Success, Insider
Ngày 4
08/11/2020

Workshop 1

Anh Đặng Anh Tuấn
Đại diện
Ông Trần Sỹ Sơn
Founder & CEO, PYS Travel
Ông Đinh Ngọc Đức
Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch
Bà Nguyễn Thu Thủy
Giảng viên, Khoa Du lịch học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Workshop 2

Ông Hoàng Ngọc Dũng
Giám đốc điều hành, ColorMedia
Ông Bùi Quý Phong
Phó chủ tịch, CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO)
Ông Trần Vũ Phương
Phó Tổng Giám đốc, Country Manager, TE Asia Healthcare Partners Pte. Ltd
Ông Vũ Mạnh Cường
Phó Vụ trưởng, Vụ Truyền thông & Thi đua Khen thưởng, Bộ Y Tế
Bà Lê Phương Dung
Founder & CEO, Học viện Marketing Y Dược M&P - Pharmarco Agency
10:00 - 10:30

Co-host session 3

10:00 - 10:30

Tái kết nối: B2B Ứng dụng công nghệ tăng kết nối & Trải nghiệm KH

Ông Lại Tuấn Cường
CEO & Founder, Repu Digital

Workshop 3

Ông Phan Minh Thông
Founder & CEO, Công ty Phúc Sinh
Ông Bùi Quý Phong
Phó chủ tịch, CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO)
Ông Đào Thế Vinh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Golden Gate Group
Ông Nguyễn Vũ Trung
Co-founder, Công ty Cổ phần Nông lâm Rồng Xanh

Workshop 4

Ông Đoàn Đại Phong
Phó Tổng Giám đốc, Viettel Solutions
Ông Tuấn Nguyễn
Phó Tổng Giám đốc, VCCorp
Bà Đặng Thúy Hà
Giám đốc khách hàng Bộ phận Nghiên cứu Người tiêu dùng, Nielsen Việt Nam
Bà Angie Diệp
Country Head, Partner Success, Insider
Ngày 4
08/11/2020

Workshop 5

Ông Đinh Minh Tuấn
Giám đốc khu vực HCM-Bình Dương, Batdongsan.com.vn
Bà Lê Ngọc Hồng Ánh
COO, CSMO Việt Nam
Ông Nik Laming
Independent Consultant, Urban Leopard Loyalty
Ông Kiên Đoàn
Country Head, MediaDonuts
Ông Trần Ngọc Anh
Chủ tịch, CSMO Việt Nam; Chủ tịch, MGi Global
10:00 - 10:30

Co-host session 5

Workshop 6

Ông Nguyễn Khoa Mỹ
Co-founder & CEO, MConsultant Co-Chair, Vietnam Network of PR Professionals
Bà Trịnh Vân Hoa
Tổng Giám đốc, NQMG
Bà Hoa Lan Hương
Tổng Giám đốc, H2T